Bollen

Bollen zijn edelstenen die in een bol geslepen zijn. Deze kunnen ingezet worden voor divineren (toekomst bekijken).

Maar de bol staat ook symbool voor verbinding met alles om ons heen. Wordt ook gezien als oneindige cirkel van leven, dood en werdergeboorte.