Eieren

Eieren staat symbool voor vruchtbaarheid en vitaliteit. 

Nieuw begin en transformatie kunnen ingezet worden om deze doelen te bereiken.